MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI :

SATICI: www.ohalde.com
ADRES: Gümüşpala mahallesi Dönertaş sokak No:15/8 İstanbul Avcılar                VERGİ DAİRESİ VERGİ NUMARASI: 3171217777
Telefon: 08503031771
Web Adresi: https://ohalde.com
E-posta: [email protected]

ALICI / MÜŞTERİ :
Adresi:
Telefon:
E-posta:

Alıcı olarak https://ohalde.com alışveriş sitesine üye olan kişinin Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2- SÖZLESMENİN KONUSU :

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının, Satıcıya ait “ohalde.com” web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, ohalde.com sitesinde belirtilen niteliklere sahip ve yine sitede belirtilen fiyatlandırmaya göre satışı yapılan mal/ürün ‘ün satış ve teslim şartlarının ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı; satışa konu malların,
Temel nitelikleri,
Satış fiyatı,
Ödeme şekli,
Teslimat koşulları vs.

Satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler
Ve cayma hakkı
Konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

“ohalde.com” sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ :
İşbu sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte geçerlik kazanır.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN :

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti :

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER :

5.1- ALICI, SATICI ‘ya ait https://www.ohalde.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
5.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir
5.8. Ürün görsellerinde görünen meyve istifi/kasa içi yerleşimi, meyve boyuna ve çapına göre değişiklik gösterebilir. Kasaların içindeki meyve adetleri görsellerden farklı olabilir.
5.9. Bazı ürün cinsleri hasattan sonra soğukhava depolarında muhafaza edilmektedir.
5.10- İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

5.11- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

MADDE 6- CAYMA HAKKI :
Alıcı sözleşme konusu mal/ürünün;
Mal/ürünün, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve “ohalde.com” web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin kargoda hasar görmesi halinde veya son kullanım tarihinin geçmiş olması halinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ezilme, bozulma gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün ambalajı tamamen açılmadan ve kargonun geldiği gün ürün resminin çekilerek ohalde.com a iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.Bu cayma hakkını ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde kullanabilir.

MADDE 7 – GARANTİ KOŞULLARI :
7.1. www.ohalde.com, satılan ürünlere ilişkin herhangi bir garanti sorumluluğu altında bulunmamaktadır.

MADDE 8- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ :

8.1. “Satıcı”, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.2. Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle “satıcı”, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, “alıcı”ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir.

8.3. “Satıcı”, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan “alıcı”ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME : 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Demre Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI :
www.ohalde.com

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR